تبلیغات
سیمای حضرت یوسف (ع) - گردهم‌آمدن یوسف و خانواده‌اش در مصر

در سفر بعدی جوان‌ترین برادر بنیامین را هم همراه خود می‌آورند. یوسف پس از کمک به آن‌ها با ترفندی بنیامین را نزد خود نگاه می‌دارد. یعقوب که از دوری بنیامین غمگین است نامه‌ای برای عزیز می‌نویسد و برادران یوسف آن را نزد وی می‌برند. در این هنگام یوسف خود را به آن‌ها معرفی کرده و آن‌ها را از رفتار ناشایستشان آگاه می‌سازد. برادران پشیمان شده و یوسف از آن‌ها درمی‌گذرد. آن‌ها به کنعان بازگشته و پدر را نزد یوسف برده و بدینسان خانواده دیگربار گرد هم می‌آیند.همینطور آمده است که هنگام ملاقات یوسف با یعقوب نبی یعقوب زودتر از یوسف خم می شود و به او احترام می گذارد و بدین سان نسل پیامبری یوسف قطع می گردد و به او الهام می شود که"یوسف قراربود موسی نبی از نسل تو باشد اما به خاطر دیر خم شدن جلوی پدرت این نسل قطع شد.
نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()