تبلیغات
سیمای حضرت یوسف (ع) - سیمای پارسایان جوان


با تاملی کوتاه در کلمات


گهربار پیامبر گرامی(ص)


در می یابیم که ایشان


جوان پارسا را افتخاری


عظیم ومانند پیامبران


و محبوب خدا وشاخص


و نمونه مردم معرفی


نموده اند.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


خداوند به وجود جوان اهل


عبادت بر فرشتگان افتخار


میکند و می فرماید:


بنده مرا ببینید!به خاطر


من چگونه از لذت


جسمانی خویش گذشته


است.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


برتری جوانی که در


جوانی خدا را عبادت


می کند بر پیری که


پس از پیر شدن به


عبادت می پردازد مانند


پیامبران الهی نسبت


به دیگران است.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


خدا جوانی را می پسندد


که جوانی خود را در 


طاعت به خدا  سپری


می کند.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


دوست داشتنی ترین


مخلوقات پیش خداوند


متعال جوانی است زیبا


رو که جوانی و زیبایی


خویش را برای خدا و در


اطاعت خدا قرار دهد.به


چنین جوانی خدا بر


فرشتگان می بالد و


می فرماید:


حقّا که این نوجوان


بنده ی من است.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


هیچ چیز پیش خدا


محبوب تر  ودوست


داشتنی تر از توبه کار


نیست.
نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()