تبلیغات
سیمای حضرت یوسف (ع)

یوسِف (به عبری: יוֹסֵף) (به معنی «او می‌افزاید») از شخصیت‌های تنخ یهودی و عهد عتیق در انجیل و نیز از پیامبرانی‌است که در قرآن نامش ذکر شده‌است. یهودیان، مسیحیان و مسلمانان معتقد به پیامبری یوسف هستند.

بر اساس عهد عتیق یوسف از یعقوب و راحیل زاده شد و پس از مرگ استخوانهایش را در شچم به خاک سپردند. مورخین دانشگاهی عموماً اعتقاد دارند که بخش‌هایی از داستان یعقوب عهد عتیق بر پایه افسانه قدیمی مصری «داستان دو برادر»*تألیف شده‌است هرچند نویسنده در عهد عتیق از جنبه‌های افسانه‌ای و جادویی این افسانه مصری کاسته، آن را بومی کرده و به آن معانی جدیدی بخشیده‌است.
نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()


در قرآن از داستان یوسف با عنوان داستانی که به بهترین روش گفته شده، (احسن القصص) یاد شده‌است ( در کلمه قصص اگر قاف با کسره باشد جمع مکسر قصه است، اما در اینجا قاف با فتحه است، به معنای روش داستان گویی ). قرآن در آیه ۷ سوره یوسف، قبل از شروع داستان یوسف، میفرماید:«به راستی که در سرگذشت یوسف و برادرانش برای پرسش کنندگان عبرتها است» و از این آیه به بعد داستان یوسف بیان میشود. یعنی اینکه در قرآن در داستان یوسف و برادرانش آیاتی الهی است که دلالت بر توحید خداوند می‌کند و این آیات دلالت میکند که خداوند ولی بندگان مخلص خود (مانند یوسف) است و عهده دار امور آنان است تا آنان را به آن کمالی که میخواهد برساند. و این آیات اشاره می‌کنند بر اینکه خداوند اسباب عالم را هر طوری که بخواهد می‌چیند و از به کار انداختن آن اسباب آن نتیجه‌ای را که خودش می‌خواهد را می‌گیرد. در این آیات برادران یوسف به وی حسد ورزیده و به حسب ظاهر او را به سوی هلاکت سوق می‌دهند، ولی خداوند نتیجه‌ای بر خلاف این ظاهر گرفت و یوسف را به وسیله همین اسباب زنده کرد و همان قصد سوء را وسیله ظهور و بروز کرامت و جمال ذات یوسف کرد و در هر راهی که او را بردند که بر حسب ظاهر منتهی به هلاکت یا مصیبت وی می‌شد، خداوند عینا به وسیله همان راه او را به سر انجامی خیر و فضیلتی شریف منتهی نمود
نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()


بر اساس سفر پیدایش در تورات، یعقوب از میان همه ۱۲ سبط بنی اسرائیل تنها برای فرزندان یوسف و به خصوص افرایم برکت طلبید و در واقع افرایم را جانشین پدرانش ابراهیم و اسحق و اسرائیل (یعقوب) قرار داد.


نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()


قرآن از ازدواج اسحاق نمی‌گوید، ولی از یعقوب می‌گوید که پدر فرزندان بسیار بود و قرآن تنها از یوسف نام می‌برد. در قرآن به قبایل (اسباط) اشاره شده‌است که در واقع دوازده سبطی هستند که از دوازده پسر یعقوب منشا می‌گیرد.و تعداد آنها را ذکر کرده‌است.

سرگذشت یوسف در سوره دوازدهم قرآن که به نام همو است روایت می‌شود. او خود می‌گوید:

آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده‏ام‏

خداوند در این زمینه به محمد می‌گوید:

ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم، بر تو حکایت می‏کنیم، و تو قطعاً پیش از آن از بی‏خبران بودی‏

پس این سرگذشت از نو بر محمد وحی شده و خداوند است که سخن می‌گوید، با این وجود شباهتهای نمایانی میان حکایت قرآن و کنتب مقدس و برخی داستانهای آکادی وجود دارد. حتی شاید گاهی برای فهم روایت قرآنی نیاز به تکمیل آن از منابع یهودی باشد.

به جای نتیجه گیری از زندگانی یوسف در قرآن آمده‌است:

این [ماجرا] از خبرهای غیب است که به تو وحی می‏کنیم، و تو هنگامی که آنان همداستان شدند و نیرنگ می‏کردند نزدشان نبودی.

این حکایت باید همچون هشداری برای جهانیان و به سان دلیلی بر رحمت الاهی تلقی گردد که چندین بار بر آن تاکید شده‌است. همچنین:

به راستی در سرگذشت آنان، برای خردمندان عبرتی است. سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق آنچه [از کتابهایی‏] است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می‏آورند رهنمود و رحمتی است.

سپس سفر پیدایش داستان یعقوب در مصر را حکایت می‌کند. او در لحظات آخر فرزندان خود را برکت می‌دهد، اسرائیلیان او را حنوط می‌کنندو سپس او را در مکفیلخ در سرزمین کنعان به خاک می‌سپارند.یوسف خود نیز به هنگام مرگ به برادران خویش گفت: من میمیرم و یقینا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این سرزمین به زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده‌است، خواهد برد.

یوسف در ۱۱۰ سالگی در گذشت، او را حنوط کردند و در زمین مصر در تابوت گذاشتند. و این پایان سفر پیدایش است.


نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()


پس از خرید یوسف در بازار برده‌فروشان توسط فوتیفار، فوتیفار او را به کاخ خود برده و به همسرش زلیخا پیشکش می‌کند. یوسف در کاخ فوتیفار رشد کرده به سن بلوغ می‌رسد. پس از بلوغ زلیخا عاشق چهرهٔ زیبای یوسف شده و برای به دست آوردن وی نقشه‌ها می‌ریزد اما یوسف حاضر به نافرمانی از پروردگارش و خیانت به عزیز مصر نمی‌شود. سرانجام زلیخا پس از ناامید شدن از یوسف، او را متهم به خیانت به عزیز مصر کرده، وی را به زندان می‌اندازند.
نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()


۱۴ سال بعد، فرعون در رویا می‌بیند که هفت گاو لاغر هفت گاو فربه را می‌خورند و هفت خوشه خشک هفت خوشه سبز را نابود می‌سازند. فرعون همه خواب‌گذارانش را برای تعبیر این خواب فرامی‌خواند اما جملگی از تعبیرش عاجز می‌مانند. سپس به یاد یوسف می‌افتند و تعبیر آن را از او می‌خواهند. یوسف بیان می‌کند که هفت سال ترسالی و سپس هفت سال خشک‌سالی در پیش است پس باید در هفت سال اول قسمتی از محصول ذخیره شود تا در زمان خشکسالی مردم در قحطی نمانند. بدین ترتیب او از زندان آزاد شده و با مرگ فوتیفار جانشین او می‌شود.

تعبیر خواب

نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()


در زمان خشکسالی، کنعان نیز دچار خشکسالی می‌شود. برادران یوسف از سر ناچاری برای درخواست کمک به مصر نزد عزیز می‌روند. یوسف در همان نگاه نخست آنان را می‌شناسد اما از آن‌جا که در زمان جدا شدن از برادرانش وی کودکی بیش نبوده و چهره‌اش تغییر کرده‌است، برادران او را نمی‌شناسند. یوسف به آن‌ها کمک کرده و از آن‌ها می‌خواهد اگر باز هم نیاز داشتند بازگردند و در سفر بعد برادر دیگر خود را نیز همراه بیاورند. آن‌ها موافقت کرده با خوشحالی راهی می‌شوند.
نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()


در سفر بعدی جوان‌ترین برادر بنیامین را هم همراه خود می‌آورند. یوسف پس از کمک به آن‌ها با ترفندی بنیامین را نزد خود نگاه می‌دارد. یعقوب که از دوری بنیامین غمگین است نامه‌ای برای عزیز می‌نویسد و برادران یوسف آن را نزد وی می‌برند. در این هنگام یوسف خود را به آن‌ها معرفی کرده و آن‌ها را از رفتار ناشایستشان آگاه می‌سازد. برادران پشیمان شده و یوسف از آن‌ها درمی‌گذرد. آن‌ها به کنعان بازگشته و پدر را نزد یوسف برده و بدینسان خانواده دیگربار گرد هم می‌آیند.همینطور آمده است که هنگام ملاقات یوسف با یعقوب نبی یعقوب زودتر از یوسف خم می شود و به او احترام می گذارد و بدین سان نسل پیامبری یوسف قطع می گردد و به او الهام می شود که"یوسف قراربود موسی نبی از نسل تو باشد اما به خاطر دیر خم شدن جلوی پدرت این نسل قطع شد.
نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()با تاملی کوتاه در کلمات


گهربار پیامبر گرامی(ص)


در می یابیم که ایشان


جوان پارسا را افتخاری


عظیم ومانند پیامبران


و محبوب خدا وشاخص


و نمونه مردم معرفی


نموده اند.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


خداوند به وجود جوان اهل


عبادت بر فرشتگان افتخار


میکند و می فرماید:


بنده مرا ببینید!به خاطر


من چگونه از لذت


جسمانی خویش گذشته


است.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


برتری جوانی که در


جوانی خدا را عبادت


می کند بر پیری که


پس از پیر شدن به


عبادت می پردازد مانند


پیامبران الهی نسبت


به دیگران است.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


خدا جوانی را می پسندد


که جوانی خود را در 


طاعت به خدا  سپری


می کند.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


دوست داشتنی ترین


مخلوقات پیش خداوند


متعال جوانی است زیبا


رو که جوانی و زیبایی


خویش را برای خدا و در


اطاعت خدا قرار دهد.به


چنین جوانی خدا بر


فرشتگان می بالد و


می فرماید:


حقّا که این نوجوان


بنده ی من است.


رسول اکرم(ص) فرمودند:


هیچ چیز پیش خدا


محبوب تر  ودوست


داشتنی تر از توبه کار


نیست.
نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()سوره یوسف از سوره های مکی


و دارای 111آیه است.شخصیت


اصلی و مطرح دراین سوره


حضرت یوسف(ع) فرزند حضرت


یعقوب پیامبر(ع) می باشدکه


نامش 25 مرتبه در طی


آیات این سوره تکرار شده .


این سوره به زیبایی هر چه


تمام تر داستان زندگی یوسف


را از کودکی تا جوانی و از


جوانی تا رسیدن


به مقام خزانه داری کشور


مصر با جلوه های


ناب از عفت و پاکدامنی و


از سیمای زیبا و باطنی


زیباتر نقل و بیان داشته است.نوشته شده در پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()شاید مهمترین خصوصیتی


که می توان به ایشان


نسبت داد(پاکدامنی)بوده


که نشانه بارز آن رفتار


ایشان در مقابل خواسته


شیطانی و پست زلیخا


می باشد.


به طور کلی میتوان همه


خصوصیات ایشان را در


هفت مورد زیر بیان کرد:


1-توجه کامل به خدا


در سختی ها


(در گرفتاری های زندگی)


2-توجه کامل به خدا در


شادی ها


(در شرایط رفاه)


3- صبر در برابر حوادث


(ایمان به خدا در مشکلات)


4-پاکدامنی-ترجیح تقوا


بر رفاه


(در مواجهه به حواسته


های پلید نفسانی)


5-اخلاص


(برای اهداف و نظرات)


6-امانت داری


(در برابر حکومت و...)


7-مهمان نوازی


(در شرایط مختلف زندگی)


پاکدامنی
نوشته شده در چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()


زندگینامه حضرت یوسف در منابع


زیادی ذکر شده که مهمترین آنها


قرآن کریم می باشد و البته


مجموعه های تلویزیونی و


فیلم های سینمایی مختلفی


در  چند دهه گذشته ساخته


شده که یکی از معروفترین


آن ها در بین ایرانیان سریال


(یوسف پیامبر) بوده که با


وجود  نقص های فراوانی


که در نحوه ساخت و


کارگردانی آن وجود دارد


انصافا کار خوبی از آب


در آمده و ماجرا را از


اول زندگی ایشان مورد


نمایش قرار می دهد.یوسف پیامبر


نوشته شده در چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388 توسط امیر رضا زریبافان | نظرات ()